Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.03.2019 21:46:02
Дата здійснення дії: 23.03.2019
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльвтормет"
Код за ЄДРПОУ:  00190762
Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство „ ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ ” повідомляє про спростування повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства, яке було розміщене 07.03.2019 р. на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (https://stockmarket.gov.ua) та  на власному веб-сайті ( http://00190762.smida.gov.ua ), у зв'язку із технічною помилкою виконавця (помилково було розміщено не затверджене  наглядовою радою повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства).
             Разом з тим повідомляємо, що Товариством вжито заходи щодо спростування оприлюдненої інформації шляхом розміщення відповідного повідомлення про спростування на власному веб-сайті та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – 23.03.2019 року.

Дата виявлення факту недостовірної інформації - 23.03.2019 року.
Виправлена інформація розміщена одночасно з цим спростуванням шляхом оприлюднення відповідного повідомлення на власному веб-сайті ( http://00190762.smida.gov.ua ) та на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (https://stockmarket.gov.ua).

 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правлiння Стечишин Орислав Іванович.