Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 20.09.2010
Дата публікації 22.09.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Тернопільвтормет"
Юридична адреса* 47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. В.Березовиця, вул. Національного Відродження 14
Керівник* Панченко Сергій Йосипович - Голова правління. Тел: 0352474398
E-mail* ternopilvtormet@reyestr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято на загальних зборах акціонерів товариства від 20.09.2010 року (протокол №1).
Призначено на посаду члена наглядової ради Рафієзадех Малекшах Маджід Ахмад (тимчасова посвідка на проживання КИ № 019192/118631 видана УГІРФО ГУ МВС України в м. Києві 09.07.2009 р.) Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 % (представник власника юридичної особи ПІІ ТОВ "Євро Фінанс ЛТД", що володіє 90,48 % до статутного капіталу товариства). Підстава рішення – призначено на загальних зборах акціонерів товариства від 20.09.2010 року. Строк, на який призначено посадову особу – не визначено. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: перекладач. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, адміністративні штрафи не накладалися.
Кількісний склад наглядової ради приведено до Статуту товариства.
Призначено на посаду члена наглядової ради Цьолку Віктора Зіновійовича (паспорт МС №729254 виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській обл. 11.07.2000 р.) Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0,09 %. Підстава рішення – призначено на загальних зборах акціонерів товариства від 20.09.2010 року. Строк, на який призначено посадову особу – не визначено.
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: менеджер по матеріально- технічному забезпеченню, начальник цеху. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, адміністративні штрафи не накладалися. Кількісний склад наглядової ради приведено до Статуту товариства.
Призначено на посаду члена наглядової ради Круць Ірину Юріївну (паспорт МС №869591 виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській обл. 18.04.2002 р.) Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0,0001 %. Підстава рішення – призначено на загальних зборах акціонерів товариства від 20.09.2010 року. Строк, на який призначено посадову особу – не визначено.
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: фінансист, бухгалтер-касир.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, адміністративні штрафи не накладалися. Кількісний склад наглядової ради приведено до Статуту товариства.
Призначено на посаду члена наглядової ради Есламі Мар'ям Зеінлабедін (паспорт МЕ №772967 виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi 16.01.2007 р.) Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0,0005 %. Підстава рішення – призначено на загальних зборах акціонерів товариства від 20.09.2010 року. Строк, на який призначено посадову особу – не визначено.
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: помічник президента, голова ревізійної комісії. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, адміністративні штрафи не накладалися. Кількісний склад наглядової ради приведено до Статуту товариства.
Звільнено з посади голови ревізійної комісії Есламі Мар'ям Зеінлабедін (паспорт МЕ №772967 виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi 16.01.2007 р.) Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0,0005 %. Звільнено з посади за рішенням загальних зборах акціонерів товариства від 20.09.2010 року. Строк, протягом якого перебувала на посаді, становить 4 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Звільнено з посади члена ревізійної комісії Кальбу Ульяну Іванівну (паспорт МС №306219 виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській обл. 17.03.1998 р.) Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0,005 %. Звільнено з посади за рішенням загальних зборах акціонерів товариства від 20.09.2010 року. Строк, протягом якого перебувала на посаді, становить 4 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Звільнено з посади члена ревізійної комісії Берегову Мілу Василівну (паспорт МС №941753 виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській обл. 03.01.2003 р.) Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0,0005 %. Звільнено з посади за рішенням загальних зборах акціонерів товариства від 20.09.2010 року. Строк, протягом якого перебувала на посаді, становить 4 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначено на посаду голови ревізійної комісії Хілову Ірину Миколаївну (паспорт СН №113253 виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 27.02.1996 р.) Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 % (представник власника юридичної особи ПІІ ТОВ "Євро Фінанс ЛТД", що володіє 90,48 % до статутного капіталу товариства). Підстава рішення – призначено на загальних зборах акціонерів товариства від 20.09.2010 року. Строк, на який призначено посадову особу – не визначено. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: юрист.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, адміністративні штрафи не накладалися.
Призначено на посаду члена ревізійної комісії Мехдітабармалакшах Саід Аболькасим (тимчасова посвідка на проживання КИ №024763/119916 видана УГІРФО ГУ МВС України в м. Києві 06.01.2010 р.) Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 % (представник власника юридичної особи ПІІ ТОВ "Євро Фінанс ЛТД", що володіє 90,48 % до статутного капіталу товариства). Підстава рішення – призначено на загальних зборах акціонерів товариства від 20.09.2010 року.
Строк, на який призначено посадову особу – не визначено. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: перекладач. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, адміністративні штрафи не накладалися.
Призначено на посаду члена ревізійної комісії Олефіренко Марину Олександрівну (паспорт СМ №254051 виданий Вишнівським МВМ ГУМВС України в Київській обл. 23.05.2000р.) Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 % (представник власника юридичної особи ПІІ ТОВ "Євро Фінанс ЛТД", що володіє 90,48 % до статутного капіталу товариства). Підстава рішення – призначено на загальних зборах акціонерів товариства від 20.09.2010 року. Строк, на який призначено посадову особу – не визначено. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: юрист. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, адміністративні штрафи не накладалися.
Призначено на посаду члена ревізійної комісії Гребінника Євгена Олександровича (паспорт СК №031175 виданий Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській обл. 03.07.1995 р.) Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 % (представник власника юридичної особи ПІІ ТОВ "Євро Фінанс ЛТД", що володіє 90,48 % до статутного капіталу товариства). Підстава рішення – призначено на загальних зборах акціонерів товариства від 20.09.2010 року. Строк, на який призначено посадову особу – не визначено. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: економіст. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, адміністративні штрафи не накладалися. Кількісний склад ревізійної комісії приведено до Статуту товариства.
Призначено на посаду члена правління Смолінського Ярослава Миколайовича (паспорт МС №286000 виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській обл. 25.02.1998 р.) Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 %. Підстава рішення – призначено на загальних зборах акціонерів товариства від 20.09.2010 року. Строк, на який призначено посадову особу – не визначено.
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: начальник цеху, перший заступник голови правління.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, адміністративні штрафи не накладалися. Кількісний склад правління приведено до Статуту товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Панченко Сергій Йосипович