Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 12.09.2011
Дата публікації 23.09.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Тернопільвтормет"
Юридична адреса* 47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. В.Березовиця, вул. Національного Відродження 14
Керівник* Панченко Сергій Йосипович - Голова правління. Тел: 0352474398
E-mail* ternopilvtormet@reyestr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПАТ «Тернопільвтормет» (код ЄДРПОУ 00190762) повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 04 жовтня 2011 року о 14.00 годині за адресою: Україна, Тернопільська обл., Тернопільський район, смт Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14., актовий зал підприємства.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 13:00 год. до 13:45 год. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 28 вересня 2011 року.
Порядок денний
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ПАТ.
4. Про погодження, укладення та затвердження Товариством договорів поруки.
5. Про погодження, укладення та затвердження Товариством договору іпотеки з АТ “ОЩАДБАНК”.
6. Про погодження, укладення та затвердження Товариством договору застави обладнання з АТ “ОЩАДБАНК”.
7. Про погодження, укладення та затвердження Товариством договору застави транспортних засобів з АТ “ОЩАДБАНК”

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:30 години, за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт.
Телефон для довідок: 0352 27 41 67

Правління ПАТ «Тернопільвтормет»
Публікація в газеті «Відомості ДКЦПФР» № 169 (1174) від 12.09.2011 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Панченко Сергій Йосипович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.09.2011
(дата)