Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.10.2011
Дата публікації 24.10.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Тернопільвтормет"
Юридична адреса* 47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. В.Березовиця, вул. Національного Відродження 14
Керівник* Панченко Сергій Йосипович - Голова правління. Тел: 0352474398
E-mail* ternopilvtormet@reyestr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Тернопільвтормет» (код ЄДРПОУ 00190762) повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 15 листопада 2011 року о 14.00 годині за адресою: Україна, Тернопільська обл., Тернопільський район, смт Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14., (актовий зал підприємства).
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 13:00 год. до 13:45 год. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 09 листопада 2011 року.
Порядок денний
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ПАТ.
4. Про погодження, укладення та затвердження Товариством договорів поруки.
5. Про погодження, укладення та затвердження Товариством договору іпотеки.
6. Про погодження, укладення та затвердження Товариством договору застави обладнання.
7. Про погодження, укладення та затвердження Товариством договору застави транспортних засобів.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:30 години, за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, смт Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, буд. 14.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт.
Телефон для довідок: 0352 27 41 67

Правління ПАТ «Тернопільвтормет»
Публікація в газеті «Відомості ДКЦПФР» № 198 (2003) від 21.10.2011 року.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Панченко Сергій Йосипович
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Панченко Сергій Йосипович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.10.2011
(дата)