Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 17.10.2012
Дата публікації 18.10.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Тернопільвтормет"
Юридична адреса* 47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. В.Березовиця, вул. Національного Відродження 14
Керівник* Смолінський Ярослав Миколайович - В.о. Голови правління (генерального директора). Тел: 0352474398
E-mail* ternopilvtormet@reyestr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято на засіданні Наглядової Ради товариства від 17.10.2012 року (протокол № 17/10/12).
Звільнено з посади Голови правління (генерального директора) Панченко Сергія Йосиповича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 %. Звільнено з посади за рішенням Наглядової Ради товариства від 17.10.2012 року (протокол № 17/10/12). Звільнення посадової особи виконано на підставі наданої заяви. Строк, протягом якого перебував на посаді, становить 2 роки 7 місяців 16 днів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначено на посаду В.о. Голови правління (генерального директора) Смолінського Ярослава Миколайовича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 %. Призначено на посаду за рішенням Наглядової Ради товариства від 17.10.2012 року (протокол № 17/10/12). Строк, на який призначено посадову особу – не визначено. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: начальник зміни, начальник дільниці, заступник начальника цеха, начальник цеха.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
В.о. Голови правління (генерального директора) Смолінський Ярослав Миколайович