Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 13.03.2013
Дата публікації 14.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Тернопільвтормет"
Юридична адреса* 47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. В.Березовиця, вул. Національного Відродження 14
Керівник* Плугатор Роман Іванович - Голова правління (генеральний директор). Тел: 0352474398
E-mail* ternopilvtormet@reyestr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято на засіданні Наглядової Ради товариства від 13.03.2013 року (протокол № 13/03/13).
Звільнено з посади В.о. Голови правління (генерального директора) Смолінського Ярослава Миколайовича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 %. Звільнено з посади за рішенням Наглядової Ради товариства від 13.03.2013 року (протокол № 13/03/13). Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПАТ «Тернопільвтормет» від 17.10.2012 р. (протокол № 17/10/12 від 17.10.12 р). Строк, протягом якого перебував на посаді, становить 5 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначено на посаду Голови правління (генерального директора) Плугатора Романа Івановича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 %. Призначено на посаду за рішенням Наглядової Ради товариства від 13.03.2013 року (протокол № 13/03/13). Строк, на який призначено посадову особу – не визначено. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: голова адміністрації, начальник управління стратегічного розвитку та будівництва.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління (генеральний директор) Плугатор Роман Іванович