Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 26.04.2013
Дата публікації 29.04.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Тернопільвтормет"
Юридична адреса* 47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. В.Березовиця, вул. Національного Відродження 14
Керівник* Плугатор Роман Іванович - Голова правління (генеральний директор). Тел: 0352474398
E-mail* ternopilvtormet@reyestr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято на засіданні Загальних зборів акціонерів товариства від 26.04.2013 року (протокол № 1).
Звільнено з посади члена наглядової ради Круць Ірину Юріївну (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0,0001 %. Звільнено з посади за рішенням Загальних зборів акціонерів товариства від 26.04.2013 року (протокол № 1). Звільнення посадової особи виконано на підставі наданої заяви. Строк, протягом якого перебував на посаді, становить 2 роки 7 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Звільнено з посади члена наглядової ради Цьолку Віктора Зіновійовича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 %. Звільнено з посади за рішенням Загальних зборів акціонерів товариства від 26.04.2013 року (протокол № 1). Звільнення посадової особи виконано на підставі наданої заяви. Строк, протягом якого перебував на посаді, становить 2 роки 7 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Звільнено з посади члена наглядової ради Коропецьку Ларису Пантелеймонівну (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0,0037 %. Звільнено з посади за рішенням Загальних зборів акціонерів товариства від 26.04.2013 року (протокол № 1). Звільнення посадової особи виконано на підставі наданої заяви. Строк, протягом якого перебував на посаді, становить 8 років 1 місяць. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначено на посаду члена наглядової ради Алі Мохаммад Хані Омран (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 2,1284 %. Призначено на посаду за рішенням Загальних зборів акціонерів товариства від 26.04.2013 року (протокол № 1). Строк, на який призначено посадову особу – не визначено. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначено на посаду члена наглядової ради Неслуженко Олександра Івановича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 %. Призначено на посаду за рішенням Загальних зборів акціонерів товариства від 26.04.2013 року (протокол № 1). Строк, на який призначено посадову особу – не визначено. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: водій. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначено на посаду члена наглядової ради Саміє Нурі Можган Хасан (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0 %. Призначено на посаду за рішенням Загальних зборів акціонерів товариства від 26.04.2013 року (протокол № 1). Строк, на який призначено посадову особу – не визначено. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: менеджер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Кількісний склад наглядової ради приведено до Статуту товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління (генеральний директор) Плугатор Роман Іванович