Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 25.07.2013
Дата публікації 26.07.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Тернопільвтормет"
Юридична адреса* 47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. В.Березовиця, вул. Національного Відродження 14
Керівник* Плугатор Роман Іванович - Голова правління (генеральний директор). Тел: 0352474398
E-mail* ternopilvtormet@reyestr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
25.07.2013 року ПАТ «Запорізький Втормет» отримано інформацію від власника акцій відповідно до статей 64, 65 ЗУ "Про акціонерні товариства" (вих. № 19/07-06 від 19.07.2013р, вх. № 27 від 25.07.2013 р.). Згідно отриманої інформації емітенту стало відомо, що відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:
Розмір пакету акцій юридичної особи ПІІ ТОВ «Євро Фінанс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 31303122, 02160, м. Київ, вул. Каунаська, 27) зменшився до 0 акцій, що складає 0.0000% голосуючих акцій.
Розмір пакету акцій власника юридичної особи ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ: 37396799, 02160, м. Київ, вул. Каунаська, 27) збільшився з 0 акцій та становить 9 048 034 акцій, що складає 90,4803 % голосуючих акцій.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління (генеральний директор) Плугатор Роман Іванович