Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розміщення інформації про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 10.06.2015
Дата публікації 11.06.2015 14:22:28
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ"
Юридична адреса* 47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. В.Березовиця, вул. Національного Відродження 14
Керівник* Калинюк Вiталiй Вiкторович - Голова правління. Тел: 0352474398
E-mail* khilova@bruht.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відповідно до пункту 10 Розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826, Публічне акціонерне товариство «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ» повідомляє про несвоєчасне розкриття інформації в повідомленні про проведення чергових загальних зборів акціонерів в загальнодоступній інформаційній базі Комісії, яке відбулося з технічно-організаційних причин та у зв’язку з відсутністю у товаристві особи, відповідальної за оприлюднення такої інформації.
Факт несвоєчасного розкриття інформації в повідомленні про проведення чергових загальних зборів акціонерів було самостійно виявлено емітентом 10.06.2015 року.
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів, своєчасно опубліковане у офіційному друкованому виданні НКЦПФР - у газеті "Бюлетень цінні папери України " №50 від 20 березня 2015 року, надіслано персонально кожному акціонеру 20 березня 2015 року та розміщено 20.03.2015 р. на власній сторінці в мережі Інтернет за адресою http://eurofinance.kiev.ua/index.php/vtormety/, а також повідомлення буде розміщено та оприлюднено у стрічці новин загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2015 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Калинюк Вiталiй Вiкторович