Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про зміну сторінки в мережі Інтернет
Дата здійснення дії: 24.03.2017
Дата публікації 24.03.2017 20:33:12
Найменування емітента* Публічне акціонерне товаритво "ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ"
Юридична адреса* 47724, смт.Велика Березовиця, Тернопільської обл.вул. Національного Відродження, 14
Керівник* Мачуга Роман Богданович - Голова правління. Тел: (0352)-27-00-16
E-mail* ternopil@bruht.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ» (далі по тексту – Товариство) у відповідності до вимог п.8 Розділу ІХ «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (із змінами), повідомляє про зміну 24.03.2017 р. сторінки в мережі Інтернет з http://eurofinance.kiev.ua/vtormety на власний веб-сайт
http://00190762.smida.gov.ua, який використовується Товариством для розкриття інформації в мережі Інтернет

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Мачуга Роман Богданович