Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 17.09.2008
Дата публікації 02.10.2008 12:30:26
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Тернопільвтормет"
Юридична адреса* 47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. В.Березовиця, вул. Національного Відродження 14
Керівник* Літвіцький Іван Степанович - Голова правління. Тел: 0352474398
E-mail* ternopilvtormet@reyestr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Член правління - Нижник Олександр Михайлович (паспорт МС 424009, вид. 25.10.1998 Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській обл.), володіє 0% статутного капіталу емітента, що становить 0 акцій. Звільнено 17.09.2008р. Зміни в персональному складі відбулись згідно рішення Спостережної ради ВАТ "Тернопільвтормет" від 17.09.2008р., Протокол № 17/09/08 від 17.09.2008р., рішення було прийнято однонголосно; "проти" - немає. Посадова особа перебувала на займаній посаді 9. років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Посадова особа Член правління - Панченко Сергій Йосипович (паспорт МС 699719 вид. 22.08.2008 Кременецьким РВ УМВС України в Тернопільській обл.), володіє 0% статутного капіталу емітента, що становить 0 акцій. Призначено 17.09.2008р. Зміни в персональному складі відбулись згідно рішення Спостережної ради ВАТ "Тернопільвтормет" від 17.09.2008р., Протокол № 17/09/08 від 17.09.2008р., рішення було прийнято однонголосно; "проти" - немає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначений до наступних загальних зборів акціонерів. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посади: 2001-2008рр. начальник Кременецької дільниці ВАТ "Тернопільвтормет", з 2008р. заступник директора з виробництва ВАТ "Тернопільвтормет".
Посадова особа Член правління - Рудько Володимир Михайлович (паспорт МС 224004 вид. 20.11.1997 Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській обл.), володіє 0% статутного капіталу емітента, що становить 0 акцій. Призначено 17.09.2008р. Зміни в персональному складі відбулись згідно рішення Спостережної ради ВАТ "Тернопільвтормет" від 17.09.2008р., Протокол № 17/09/08 від 17.09.2008р., рішення було прийнято однонголосно; "проти" - немає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначений до наступних загальних зборів акціонерів. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посади: 2005-2008рр. керівник ТОВ "Трансмет", з 2008р. начальник відділу заготівлі і збуту ВАТ "Тернопільвтормет". Посадова особа призначена в зв'язку із збільшенням кількісного складу правління.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Літвіцький Іван Степанович