Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 01.02.2010
Дата публікації 03.02.2010 14:30:02
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Тернопільвтормет"
Юридична адреса* 47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт. В.Березовиця, вул. Національного Відродження 14
Керівник* Літвіцький Іван Степанович - Голова правління. Тел: 0352474398
E-mail* ternopilvtormet@reyestr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Літвіцький Іван Степанович (паспорт МС 019817 , виданий 29.12.1995р. Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській області), володіє 0 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0% статутного капіталу емітента. Звільнено з посади Голови правління 01.02.2010р. у зв'язку з переобранням. Зміни в персональному складі відбулись згідно Протоколу засідання спостережної ради № 01/02/10р. від 01.02.2010р. Посадова особа перебувала на займаній посаді 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Панченко Сергій Йосипович (паспорт МС, виданий 22.08.2000р.), володіє 0 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0% статутного капіталу емітента. Призначено на посаду Голови правління 01,02.2010р. Зміни в персональному складі відбулись згідно Протоколу засідання спостережної ради № 01/02/10р. від 01.02.2010р. Посадова особа призначена на дану посаду на невизначений термін. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посади: начальник кременецького відділення ВАТ"Тернопільвтормет", з 2008р. перший заступниик Голови правління ВАТ"Тернопільвтормет". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Літвіцький Іван Степанович