Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00190762
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 16/10/2006
Дата публікації 16/10/2006
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльвтормет"
Юридична адреса* вул.Нац. Вiдродження, 14, смт. Велика Березовиця, Тернопiльська обл.
Керівник* Ярош Володимир Романович - Голова правлiння
Контактна особа* Стадiйчук Святослав Миколайович - Юрисконсульт. Тел: (0352)27-00-16
E-mail* ternopilvtormet@mail.ru
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00190762 16/10/2006 0 голова ревiзiйної комiсiї Шуiшбаєва Ганна Юрiївна 0 Змiни внесено згiдно протоколу №5 засiдання наглядової ради ВАТ "Тернопiльвтормет" вiд 16.10.2006р. Службовi особи не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
00190762 16/10/2006 1 голова ревiзiйної комiсiї Есламi Мар"ям Зеiнлабедiн 0.001 Змiни внесено згiдно протоколу №5 засiдання наглядової ради ВАТ "Тернопiльвтормет" вiд 16.10.2006р. Службовi особи не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
00190762 16/10/2006 0 голова ревiзiйної комiсiї Шуiшбаєва Ганна Юрiївна 0 Змiни внесено згiдно протоколу №5 засiдання наглядової ради ВАТ "Тернопiльвтормет" вiд 16.10.2006р. Службовi особи не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
00190762 16/10/2006 1 голова ревiзiйної комiсiї Есламi Мар"ям Зеiнлабедiн 0.001 Змiни внесено згiдно протоколу №5 засiдання наглядової ради ВАТ "Тернопiльвтормет" вiд 16.10.2006р. Службовi особи не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.