Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00190762
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 10/03/2005
Дата публікації 11/03/2005
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльвтормет"
Юридична адреса* 47724,Тернопiльська обл., Тернопiльський р-н, смт.В.Березовиця, вул.Нацiонального Вiдродження 14
Керівник* Ярош Володимир Романович - Голова правлiння
Контактна особа* Ярош Володимир Романович - Голова правлiння. Тел: (0352)270016, 291015
E-mail* дн
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00190762 10/03/2005 0 голова Спостережної ради Табахарнюк Мирослав Олександрович 0 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Тернопiльвтормет", якi вiдбулися 10 березня 2005 року.
00190762 10/03/2005 0 член Спостережної ради Решетняк Олег Iванович 0 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Тернопiльвтормет", якi вiдбулися 10 березня 2005 року.
00190762 10/03/2005 0 член Спостережної ради Бесараб Iгор Олексiйович 0 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Тернопiльвтормет", якi вiдбулися 10 березня 2005 року.
00190762 10/03/2005 1 голова Спостережної ради Мохаммад Ханi Омран Алi 0.003 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Тернопiльвтормет", якi вiдбулися 10 березня 2005 року.
00190762 10/03/2005 1 член Спостережної ради Мохаммад Ханi Омран Хоссейн 0.001 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Тернопiльвтормет", якi вiдбулися 10 березня 2005 року.
00190762 10/03/2005 1 член Спостережної ради Коропецька Лариса Пантелеймонiвна 0.004 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Тернопiльвтормет", якi вiдбулися 10 березня 2005 року.
00190762 10/03/2005 0 голова Спостережної ради Табахарнюк Мирослав Олександрович 0 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Тернопiльвтормет", якi вiдбулися 10 березня 2005 року.
00190762 10/03/2005 0 член Спостережної ради Решетняк Олег Iванович 0 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Тернопiльвтормет", якi вiдбулися 10 березня 2005 року.
00190762 10/03/2005 0 член Спостережної ради Бесараб Iгор Олексiйович 0 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Тернопiльвтормет", якi вiдбулися 10 березня 2005 року.
00190762 10/03/2005 1 голова Спостережної ради Мохаммад Ханi Омран Алi 0.003 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Тернопiльвтормет", якi вiдбулися 10 березня 2005 року.
00190762 10/03/2005 1 член Спостережної ради Мохаммад Ханi Омран Хоссейн 0.001 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Тернопiльвтормет", якi вiдбулися 10 березня 2005 року.
00190762 10/03/2005 1 член Спостережної ради Коропецька Лариса Пантелеймонiвна 0.004 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Тернопiльвтормет", якi вiдбулися 10 березня 2005 року.
00190762 10/03/2005 0 голова Спостережної ради Табахарнюк Мирослав Олександрович 0 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Тернопiльвтормет", якi вiдбулися 10 березня 2005 року.
00190762 10/03/2005 0 член Спостережної ради Решетняк Олег Iванович 0 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Тернопiльвтормет", якi вiдбулися 10 березня 2005 року.
00190762 10/03/2005 0 член Спостережної ради Бесараб Iгор Олексiйович 0 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Тернопiльвтормет", якi вiдбулися 10 березня 2005 року.
00190762 10/03/2005 1 голова Спостережної ради Мохаммад Ханi Омран Алi 0.003 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Тернопiльвтормет", якi вiдбулися 10 березня 2005 року.
00190762 10/03/2005 1 член Спостережної ради Мохаммад Ханi Омран Хоссейн 0.001 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Тернопiльвтормет", якi вiдбулися 10 березня 2005 року.
00190762 10/03/2005 1 член Спостережної ради Коропецька Лариса Пантелеймонiвна 0.004 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Тернопiльвтормет", якi вiдбулися 10 березня 2005 року.