Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00190762
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 16/04/2004
Дата публікації 19/04/2004
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльвтормет"
Юридична адреса* 47724,Тернопiльська обл., тернопiльський р-н, смт.В.Березовиця, вул.Нацiонального Вiдродження 14
Керівник* Ярош Володимир Романович - голова правлiння
Контактна особа* Лозинська Ганна Степанiвна - iнспектор вiддiлу кадрiв. Тел: 274398
E-mail* дн
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00190762 16/04/2004 1 голова Ревiзiйної комiсiї Шуiшбаєва Ганна Юрiївна 0 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16 квiтня 2004 року.У посадових осiб непогашеної судимостi
00190762 16/04/2004 1 член Спостережної ради Бесараб Iгор Олексiйович 0 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16 квiтня 2004 року.У посадових осiб непогашеної судимостi
00190762 16/04/2004 1 член Спостережної ради Решетняк Олег Iванович 0 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16 квiтня 2004 року.Табахарнюк Мирослав Олександрович-пред
00190762 16/04/2004 1 голова Спостережної ради Табахарнюк Мирослав Олександрович 0 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16 квiтня 2004 року.У посадових осiб непогашеної судимостi
00190762 16/04/2004 0 голова Ревiзiйної комiсiї Берегова Мiла Василiвна 0.01 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16 квiтня 2004 року.
00190762 16/04/2004 0 член правлiння Сачик Петро Львович 0 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16 квiтня 2004 року.
00190762 16/04/2004 0 член правлiння Коваль Руслан Мар'янович 0.03 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16 квiтня 2004 року.
00190762 16/04/2004 0 член Спостережної ради Косенко Олексiй Олександрович 0 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16 квiтня 2004 року.
00190762 16/04/2004 0 член Спостережної ради Барчук Ярослав Васильович 0.05 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16 квiтня 2004 року.
00190762 16/04/2004 0 голова Спостережної ради Гуржос Вадим Миколайович 0 У посадових осiб непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшення про змiни в персональному складi посадових осiб прийнятi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16 квiтня 2004 року.