Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


09.12.2008

Постанова № 200 -ТЕ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Тернопільське ТУ


ПОСТАНОВА № 200 -ТЕ

м.Тернопіль

2008-12-09

Я, Уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - начальник Тернопільського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Свистун Олександр Васильович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні емітента - відкритого акціонерного товариства “Тернопільвтормет” (місцезнаходження: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, 14; тел: (0352) 47-43-98, 29-10-15; код ЄДРПОУ – 00190762; поточний рахунок 26003016617 у ВАТ “Укрексімбанк”; МФО 338879)

ВСТАНОВИВ:

Згідно з наданою емітентом – ВАТ “Тернопільвтормет” (далі - Емітент) особливою інформацією про прийняття рішення про зміну складу посадових осіб емітента (вх. по т/у №1261 від 26.09.2008), 17.09.2008 згідно рішення Спостережної ради звільнено з посади члена правління – Нижник О.М. і призначено на посаду члена правління – Панченко С.Й. та Рудько В.М., проте публікація в офіційному друкованому виданні Комісії – “Бюлетень. Цінні папери України” здійснена Емітентом несвоєчасно, а саме – 26.09.2008 та згідно інформації департаменту моніторингу і стратегії розвитку фондового ринку Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про результати оприлюднення особливої інформації за період з 01.10.2008 по 01.10.2008 (вх. по т/у №136 від 17.11.2008), розміщення інформації у інформаційному ресурсі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, поновлюваному у режимі реального часу (далі - стрічка новин) здійснено Емітентом несвоєчасно, а саме – 02.10.2008, 12:30. Таким чином, ВАТ “Тернопільвтормет”, як юридичною особою та емітентом порушено вимоги пункту 1 глави 3 розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006, №1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за №97/13364, в частині, що розкриття емітентами особливої інформації здійснюється шляхом оприлюднення у стрічці новин – протягом двох робочих днів з дати вчинення дії, але не пізніше 10 години третього робочого дня, після дня вчинення дії, та шляхом опублікування в офіційному друкованому виданні Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – протягом п’яти робочих днів з дати вчинення дії. Ст. 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” за вищевказані порушення передбачені санкції. Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини юридичної особи підтверджується Актом про правопорушення на ринку цінних паперів № 200-ТЕ від 28.11.2008 та матеріалами справи. Раніше Емітент притягувався до відповідальності за аналогічне правопорушення. Враховуючи вищевикладене, на підставі статей 8, 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 1 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 № 2272

ПОСТАНОВИВ:

1. Винести емітенту – відкритому акціонерному товариству “Тернопільвтормет” попередження. 2. Дану постанову направити особі, у відношення якої її винесено. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку. Уповноважена особа Комісії – Начальник територіального управління Комісії О.В.Свистун