Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


06.07.2009

Постанова № 51-ТЕ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Тернопільське ТУ


ПОСТАНОВА № 51-ТЕ

м.Тернопіль

2009-07-06

Я, Уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - начальник Тернопільського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Свистун Олександр Васильович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні емітента – відкритого акціонерного товариства “Тернопільвтормет” (місцезнаходження: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. В. Березовиця, вул. Національного Відродження, 14; тел: (0352) 47-43-98, 29-10-15; код ЄДРПОУ – 00190762; поточний рахунок 26003016617 в філії ВАТ „Укрексімбанк” в м. Тернопіль; МФО 338879),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до вимог статті 32 Закону України “Про господарські товариства” акціонерне товариство має право викупити у акціонера оплачені ними акції для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Згідно протоколу засідання Спостережної ради від 21.04.2005 № 21/04/05 наданого емітентом ВАТ „Тернопільвтормет” (далі – Емітент) (вх. від 12.06.2009 № 802) і письмовою інформацією реєстратора, який веде реєстр власників іменних цінних паперів емітента ВАТ „Тернопільвтормет” - ТОВ „БУД - РЕЄСТР” (далі – реєстратор) (вх. від 09.06.2009 № 787), наданими на письмові запити уповноваженої особи Комісії встановлено, що Спостережною радою Емітента від 21.04.2005 прийнято рішення (протокол № 21/04/05) про викуп власних цінних паперів (простих іменних акцій). На підставі здійснення Емітентом викупу власних цінних паперів (простих іменних акцій) внесені зміни до системи реєстру і на особовий рахунок Емітента 01.06.2006 зараховано 9 741 шт. простих іменних акцій, 05.06.2006 – 56877 шт. простих іменних акцій. Отже, станом на 05.06.2006 на особовому рахунку Емітента обліковується 66618 викуплених власних цінних паперів (простих іменних акцій) і, за письмовою інформацією реєстратора (вх. від 09.06.2009 № 787), станом на 05.06.2009 на особовому рахунку Емітента обліковується 66618 простих іменних акцій. Згідно письмової інформації ВАТ «Тернопільвтормет» (вх. по т/у № 863 від 06.07.2009) станом на 06.07.2009 викуплені Емітентом цінні папери в кількості 66618 простих іменних акцій обліковуються на особовому рахунку Емітента. Таким чином, відкритим акціонерним товариством “Тернопільвтормет”, як юридичною особою та емітентом, порушено вимоги статті 32 Закону України “Про господарські товариства” в частині, що придбані акціонерним товариством власні акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Статтею 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” за вищевказане порушення передбачені санкції. Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини юридичної особи підтверджується Актом про правопорушення на ринку цінних паперів № 51-ТЕ від 25.06.2009 та матеріалами справи. Враховуючи вищевикладене, на підставі статей 8, 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та підпункту 1.5 пункту 1 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 № 2272,

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог законодавства про цінні папери, винести емітенту – відкритому акціонерному товариству “Тернопільвтормет” попередження. 2. Дану постанову направити особі, у відношення якої її винесено. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку.